ฟีเจอร์แอพจองโรงแรม

ฟีเจอร์แอพจองโรงแรม
  • แอพจองโรงแรม ใช้ได้ทั่วประเทศ
  • ค้นหาโรงแรมและ เปรียบเทียบราคาแต่ละโรงแรมได้
  • ขายบริการอื่นเพิ่มเติมได้ เช่น บริการนวด อาหารเช้า ทัวร์ท่องเที่ยว
  • ชำระเงินได้หลายช่องทาง ทั้งเงินสดที่โรงแรม หรือ จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  • เก็บฐานขัอมูลลูกค้าสำหรับทำการตลาดต่อเนื่องได้
  • คูปองส่วนลด สำหรับการทำการตลาดดึงลูกค้า
  • แจ้งเตือนผ่านแอพ เพื่อเรียกลูกค้าเข้าแอพได้ตลอด ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น