รับทำแอพด้วย แอพสำเร็จรูป     Build Apps And Grow Your Business.   @appsmez 062-974-9495
สมัครใช้บริการ
Request Demo

สร้างโมบายล์แอพ ในแบรนด์ของคุณ

Create Instant App In Your Brand

ทำแอพ สร้างแอพ ด้วย SME Easy โมบายล์แอพพร้อมใช้ ในแบรนด์ของคุณ ยกระดับธุรกิจ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า ด้วยฟังก์ชันตอบโจทย์ธุรกิจครบทุกด้าน ประหยัดกว่าจ้างพัฒนาแอพ รองรับทั้ง iOS & Android ราคาเริ่มต้นเพียง 9,000 บาท/ปี เท่านั้น!

Make apps, create apps with SME Easy, Instant mobile apps in your brand. Enhance business, increase sales, expand customer base with functions to meet all business needs. Save on hiring app developers, support both iOS & Android, starting at only 9,000 Baht/Year only!

วีดีโอ ตัวอย่างแอพ

Video app demo


โดดเด่นแบบมีสไตล์ด้วย Modern Design

Stand out in style with Modern Design

Modern Design ช่วยให้แอพของคุณดูสวยงามมากขึ้น ให้ลูกค้าเข้าถึงฟังก์ชันเด่นของธุรกิจคุณได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้ยังคุณยังสามารถบริหารจัดการและปรับแต่งหน้า App ตามต้องการอีกด้วย!

Modern Design makes your apps look more beautiful. Give customers quick access to the key functions of your business. And you can also manage and customize the App page as you like!

ระบบ Shopping ร้านค้าบนโมบายล์แอพ เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจคุณ

Shopping system. Shop on mobile apps. Increase sales for your business

สร้างแอพขายสินค้าออนไลน์ ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณทันที รองรับการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต และระบบหลังบ้านจัดการออร์เดอร์ อีกทั้งเชื่อมต่อระบบเว็บร้านค้าออนไลน์จากเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 9,000 บาท/ปี เท่านั้น!

Create an app to sell products online in no time. Increase your sales instantly. Support credit card payment and back-end system to manage orders as well as connecting to the online shop web system from the Instant website with a starting price of 9,000 Baht/Year only!

ระบบ Reward Point บนโมบายล์แอพ

Reward Point system on mobile app

ไม่ว่าจะเป็นให้บัตรฟรี ขายบัตร บัตรสมาชิกหลายระดับ สะสมแต้ม สิทธิพิเศษแบบใช้แต้มแลก สิทธิพิเศษแบบให้ฟรี หรือจำกัดจำนวนสิทธิที่ได้รับ จะใช้กับร้าน 1 สาขา หลายสาขา ก็สามารถใช้งานได้ สามารถเลือกรูปแบบและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

Whether it's giving away free cards, selling cards, multi-level membership cards, collecting points, privileges that can be redeemed for points, Free privileges Or limit the number of rights received, can be used with 1 store, or many branches. You can choose the style and set various settings by yourself.

ระบบ Booking บนโมบายล์แอพ

Booking system on mobile app

ให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจองบริการกับธุรกิจคุณ ผ่านโมบายล์แอพ ที่สามารถเช็ควัน/เวลา และทำการจองได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน และยังสามารถทำการจองจากผ่านระบบเว็บหลังบ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจองได้อีกช่องทางด้วย

Give customers a new experience in booking services with your business via mobile app that can check the date/time and make reservations easily in just a few steps and can also make reservations from the back end web system to add another booking channel as well

ระบบ Food Delivery บนโมบายล์แอพ

Food Delivery system on mobile app

ระบบ Delivery พร้อมใช้ ให้คุณเริ่มต้น ธุรกิจ Delivery ในแบรนด์ของคุณ โดยระบบ Delivery ของเรา คุณจะได้ใช้งานแอพถึง 3 แอพ ทั้งแอพคนสั่ง แอพคนส่ง และแอพร้านค้า พร้อมระบบหลังบ้านจัดการออร์เดอร์ของคุณ

Delivery system is ready for you to start a food delivery business in your brand. By our delivery system, you will be able to use 3 apps, including ordering apps, delivery apps and shop apps, with a back-end system to manage your orders

สนใจสมัครใช้บริการ

บริการแอพสำเร็จรูป ของ SME Easy ดีอย่างไร?

Benefits of using Instant app service from SME Easy ?

search engine

Branding

สร้างการจดจำ Brand ของคุณ เพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจคุณเพียงแค่คลิกเดียวผ่าน Application บนมือถือ หมดปัญหาการเข้าถึง Website ที่ยุ่งยากผ่าน URL

Build your brand recognition. Because customers can access your business with just one click via mobile application, eliminating the hassle of accessing websites through URLs.

search engine

Push Notification

ส่งข้อความ Notification Message ที่คุณต้องการแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างทั่วถึง

Send a Notification Message that you want to notify, or various promotions to all of your customers instantly.

search engine

Increase Revenue

เพิ่มยอดขายธุรกิจของคุณ ด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นดี ๆ ให้กับลูกค้า / สมาชิกของคุณ ผ่านระบบ Coupon โดยมีขั้นตอนการใช้งาน Coupon ที่ง่ายดาย

Increase your business sales by presenting good promotions to your customers/members through the Coupon system.

search engine

Member Database

คุณจะได้รับฐานข้อมูลสมาชิก ที่เข้าใช้ Application ของคุณ โดยคุณสามารถนำข้อมูลลูกค้าต่าง ๆ ไปใช้ในการวิเคราะห์สำหรับออกโปรโมชั่นใหม่ๆได้

You will get a database of members who access your application, where you can use various customer data to analyze for new promotions.

search engine

New Media

เป็นช่องทางใหม่ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้รวดเร็วและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เช่น การรับและใช้งาน Coupon ผ่านเทคโนโลยี QRCode เป็นต้น

It is a new way to interact with customers faster and more widely, such as receiving and using coupons through QRCode technology.

search engine

Report & Statistics

ระบบรายงานและสถิติการใช้งาน Mobile Application ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลสมาชิกของคุณ หรือรายงานการใช้งาน Coupon ในรูปแบบภาพรวม รายวัน/เดือน/ปี

Reporting system and statistics of Mobile Application usage, whether it is your member database or report Coupon usage in daily/monthly/yearly

ขั้นตอน การสร้างแอพ

Steps to create an app

1

01. เลือก Design

01. Choose Design

เลือก Design ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Choose the design that best suits your needs.

2

02. เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการ

02. Select the desired feature

เลือกใช้ฟีเจอร์ที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ

Choose the right features for your brand.

3

03. เพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

03. Add the required data

เพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงผลในแอพพลิเคชั่นของคุณ

Add any data that you want to display in your application.

4

04. เผยแพร่แอพและเพิ่มยอดขาย

04. Publish apps and increase sales

นำแอพเข้าสู่ App Store และ Google Play

Bring apps to the App Store and Google Play.

เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ากว่ามากกว่า 100 ธุรกิจ

We have been trusted from more than 100 customers
Platform บนโมบายล์แอพ พร้อมใช้

Platform on mobile apps ready to use

Platform พร้อมใช้ ให้คุณเริ่มต้น ธุรกิจ platform ในแบรนด์ของคุณ โดยระบบของเรา คุณจะได้ใช้งานแอพ พร้อมระบบหลังบ้านจัดการออร์เดอร์ของคุณ

Our Platform is ready for you to start a platform business in your brand. You will be able to use the app with a back-end system to manage your orders.

Platform เราได้รับการขึ้นทะเบียนป็นผู้ประกอบการดิจิทัลโดย Depa

Our Platform are registered as a Digital Entrepreneur by Depa

ตัวอย่างลูกค้าของ App SME Easy

Our Partners and Clients