รับทำแอพด้วย แอพสำเร็จรูป     Build Apps And Grow Your Business.   @appsmez 062-974-9495
สมัครใช้บริการ
Request Demo

ตาราง เปรียบเทียบ

ตารางเปรียบเทียบระหว่างจ้างทำ Application ใหม่กับบริษัทรับทำ App กับ ใช้บริการ App สำเร็จรูป อะไรเหมาะสมกับธุรกิจคุณมากกว่ากัน

Comparison Item

Hire a company to create a new app

Use ready-made App services with us

รายการเปรียบเทียบ

จ้างบริษัทรับทำ App ใหม่เลย

ใช้บริการ App สำเร็จรูปกับเรา

1. Beauty It depends on the professionalism of the designer. How much beautiful UI can be designed according to the principles? It is beautiful because it is designed according to the correct and beautiful UI principles that are most user friendly.
2. Appearance can be Customized Can customize as desired (but the more customize, the more distorted the display will be) You can customize some parts that the system allows. (The advantage is that the display will be beautiful on every screen)
3. Application development time Most are more than 4 months old, especially online store APPs. Even the simplest systems can take years to get usable. This is because customers should not forget that making an application is already hired to make an application. Customers must also hire a back-end system to manage data. It only lasted about 30 days and worked perfectly. Because the system has been completely developed before. The system is therefore complete and complete and can really help online businesses.
4. Application errors (BUG) occur There are definitely many because it is a completely new development. Therefore, until all the bugs are fixed and some projects can actually be used, it takes many years to fix the bugs to a minimum. The larger the program, the more bugs will occur. With a ready-made system that is developed and tested all the time Therefore, there is a much lower chance of a Bug occurring. And if one person develops a BUG, ​​when we fix the core system, all customers will receive the fix at the same time.
5. How well does the Back End system work? Most of the time, the ability to do this is limited because the programmer is too busy to come up with the flow and the owner doesn't have the time either. Including the owner himself, he couldn't figure it out. Especially online stores Most programmers can make it work just fine with a limited budget and time. The system will work perfectly. Because we have already analyzed everything both in Thailand and at the international level. What should the system have in order to make the operator's work easier? And what systems must be in place that can truly support increasing sales?
6. When iOS and Android release a new version There is a high tendency to have to hire someone to make the app support new versions all the time. Moreover, if the appearance and UX/UI are not properly customized, the costs will be high as a result. Including the time to develop updates will be longer. A good system will adjust the app to support the release of new versions without you having to pay for updates at all. And most importantly, the costs are much lower if you use our system./td>
7. Expenses for making the Application High costs of hiring app development, especially online store app systems The cost is much lower if you use SME EZ's system. The price of having an online store app to sell things starts at only 2,600+ baht/month.
8. Expenses after delivery of work There is a monthly HOSTING fee, an annual SSL (security system) fee, an annual Domain fee, an annual Apple developer fee, a Google Developer fee, an Annual Maintenance fee for BUG (annual), a salary for updating the Version every time. iOS, android are updated Pay only a monthly fee starting at only 240 baht/month. Everything else is borne by SME EZ Company
9. Tracking down the programmer to fix the work If it's a company, you have to wait in line to fix work, causing business disruptions. Especially if it's a freelancer or small company, it may close down, causing difficulty in updating and fixing. Very easy because SME EZ is a ready-made system. There are many customers who use the same system. Therefore, we are professionals who provide continuous service.
10. Speed ​​of accessing the website and App It depends on the SERVER. If you don't use the CLOUD system, entry will be slow and have a higher chance of crashing. And if you enter from abroad, it will be slow. But if you use a good CLOUD, the cost starts in the thousands per month. Especially if there is a lot of data, it may reach tens of thousands or more per month. Fast entry from around the world Because the SME EZ system uses truly the best foreign CLOUD in the world, not CLOUD VPS, making foreign access fast. and the crash rate is very low The risk of your data being damaged or lost is very low.
11. Updating the system to be modern and have new technology That will help your business stand out Customers must study the information by themselves, without expert consultants to oversee and develop. causing the system to become obsolete and miss out on using new technology The SME EZ team always has a product research and development department. When you see something that you think will help improve the system. more modern The team will develop the system for customers all the time. Moreover, if there is new technology The development team will always develop to support it.
1. ความสวยงาม ขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพของผู้ออกแบบ ว่าจะสามารถออกแบบตามหลักการ UI ที่ะสวยงามได้มากน้อยเพียงใด มีความสวยงาม เนื่องจากออกแบบตามหลักการ UI ที่ถูกต้องและสวยงาม ที่มีความ User friendly มากที่สุด
2. หน้าตาสามารถ CUSTOMIZE ได้ สามารถ CUSTOMIZE ได้ตามความต้องการ (แต่ยิ่ง CUSTOMIZE มากเท่าไรการแสดงผลจะยิ่งเพี้ยนมากเท่านั้น) Customize ได้บางส่วนที่ระบบเปิดให้ (ข้อดีคือการแสดงผลจะสวยงามในทุกหน้าจอ)
3. ระยะเวลาในการพัฒนา Application ส่วนใหญ่มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะ APP ร้านค้าออนไลน์ ระบบแบบง่ายที่สุดก็ใช้เวลาปีกว่าถึงจะได้ระบบที่พอใช้งานได้ เนื่องจากลูกค้าอย่าลืมว่า การทำ Application นั้นเวลาจ้างทำแอพพลิเคชั่นแล้ว ลูกค้าต้องจ้างทำระบบหลังร้าน (Back End) เพื่อจัดการข้อมูลด้วย ระยะเวลาประมาณ 30 วันเท่านั้น และใช้งานได้สมบูรณ์แบบ เนื่องด้วยระบบมีการพัฒนามาอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้ว ระบบจึงมีครบและสมบูรณ์ช่วยธุรกิจออนไลน์ได้จริง
4. การเกิดข้อผิดพลาดของ Application (BUG) มีมากแน่นอนเนื่องจากเป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหมด ดังนั้นกว่าจะไล่แก้ bug ทั้งหมด และกว่าจะใช้งานได้จริงบางโครงการใช้เวลาหลายปี กว่าจะแก้ bug ให้เหลือน้อยที่สุด ยิ่งถ้าโปรแกรมขนาดใหญ่ bug ก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้น ด้วยระบบสำเร็จรูป ที่มีการพัฒนาและทดสอบตลอดเวลา จึงมีโอกาสเกิด Bug ตำกว่ามาก และถ้ามีคนใดคนนึงเกิด BUG เมื่อเราแก้ไขระบบแกนกลางลูกค้าจะได้รับการแก้ไขพร้อมกันหมด
5. ระบบหลังบ้าน (Back End) ใช้งานได้ดีแค่ไหน ส่วนมากจะทำได้จำกัดเนื่องด้วยโปรแกรมเมอร์ไม่ว่างที่จะมาคิด Flow ให้ และเจ้าของก็ไม่มีเวลาด้วย รวมถึงเจ้าของเองก็คิดไม่ออก โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ ส่วนใหญ่โปรแกรมเมอร์จะทำให้แค่พอใช้งานได้ด้วยงบประมาณและเวลาที่จำกัด ระบบจะใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม เพราะเรามีการวิเคราะห์มาหมดแล้วทั้งในของไทยและระดับสากล ว่าระบบควรมีอะไรบ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการทำงานง่ายขึ้น และต้องมีระบบอะไรบ้างที่สามารถช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขายได้อย่างแท้จริง
6. เมื่อ iOS และ Android ออก Version ใหม่ มีแนวโน้มสูงที่ต้องจ้างทำให้ App ให้รองรับ Version ใหม่ๆตลอด ยิ่งถ้าปรับแต่งหน้าตาไม่ถูกหลัก UX/UI มากๆ ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามมา รวมทั้งเวลาในการพัฒนาอัพเดทก็จะนานขึ้น ระบบที่ดีจะมีการปรับ App ให้รองรับการออก Version ใหม่ๆ โดยที่คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ Update เลย และที่สำคัญค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามากถ้าใช้ระบบของเรา
7. ค่าใช้จ่ายในการทำ Application ค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างพัฒนา App โดยเฉพาะ App ระบบร้านค้าออนไลน์ ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามากถ้าใช้ระบบของ SME EZ ราคาในการมีแอพร้านค้าออนไลน์ไว้ขายของเริ่มต้นเพียง 2,600+ บาท/เดือนเท่านั้น
8. ค่าใช้จ่ายหลังส่งมอบงาน มีค่า HOSTING รายเดือน, ค่า SSL (ระบบความปลอดภัย) รายปี, ค่า Domain รายปี, ค่า Apple developer รายปี ค่า Google Developer, ค่า Annual Maintenance สำหรับ BUG (รายปี), ค่าจ้างในการ Update Version ในทุกครั้งที่ iOS,android มีการอัพเดท เสียเพียงค่ารายเดือนเริ่มต้นเพียง 240 บาท/ เดือนเท่านั้น อย่างอื่น บริษัท SME EZ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9. การตามตัวโปรแกรมเมอร์เพื่อแก้ไขงาน ถ้าเป็นบริษัทต้องรอคิวเพื่อแก้ไขงานทำให้ธุรกิจสะดุด ยิ่งถ้าเป็น Freelance หรือบริษัทเล็กๆ อาจปิดตัว ทำให้เกิดความยุ่งยากในการ Update แก้ไข ง่ายมาก เนื่องจาก SME EZ เป็นระบบสำเร็จรูป มีลูกค้าที่ใช้ระบบเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นมืออาชีพที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
10. ความรวดเร็วในการเข้าเว็บและ App ขึ้นอยู่กับ SERVER ถ้าไม่ใช้ระบบ CLOUD การเข้าก็จะช้าและมีสิทธิ์ล่มมากกว่าและยิ่งหากเข้าจากต่างประเทศก็จะช้า แต่ถ้าใช้ CLOUD ที่ดีๆค่าใช่จ่ายเริ่มต้นหลักพันต่อเดือน ยิ่งถ้าข้อมูลมากอาจสูงถึงหลักหมื่นขึ้นไปต่อเดือน การเข้ารวดเร็วจากทั่วโลก เนื่องจากระบบ SME EZ ใช้ CLOUD อย่างแท้จริงของต่างประเทศที่ดีที่สุดในโลก ไม่ใช่ CLOUD VPS ทำให้การเข้าถึงจากต่างประเทศรวดเร็ว และอัตราการล่มต่ำมาก โอกาสเสี่ยงที่ข้อมูลของท่านจะเสียหายและสูญหายจะต่ำมาก
11. การอัพเดทระบบให้ทันสมัยและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจโดดเด่น ลูกค้าจะต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองไม่มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญคอยดูแลและพัฒนา ทำให้ระบบมีการล้าสมัย และพลาดในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมงาน SME EZ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอ เมื่อเห็นอะไรที่คิดว่าจะช่วยพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น ทางทีมงานก็จะพัฒนาระบบให้ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งหากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีมพัฒนาก็จะพัฒนาให้รองรับเสมอ